Zespół Kanału Nadgarstka

Zespół kanału nadgarstka (ZKN) jest najczęściej spotykanym zespołem uciskowym nerwów obwodowych. Choroba ta polega na ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka, co zwykle powoduje drętwienie kciuka, wskaziciela i palca środkowego oraz ból tych palców nasilający się w nocy. Przyczyny ZKN mogą być różne.

Niezbędnym badaniem do oceny stopnia uszkodzenia nerwu jest elektromiografia (EMG). Dodatkowo badaniem ultrasonograficznym (USG) można zobrazować jak mocno zmieniona jest struktura nerwu w miejscu ucisku. Stopień uszkodzenia nerwu może być różny, od tzw. cieśni lekkiej, przez umiarkowaną, zaawansowaną i ciężką, aż do ekstremalnej. Do każdego z tych stanów należy dobrać odpowiedni sposób leczenia. O ile w dwóch pierwszych przypadkach można podjąć leczenie zachowawcze, o tyle w pozostałych konieczna jest operacja.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu przewodowym nerwów na ramieniu lub w znieczuleniu nasiękowym przez miejscowe iniekcje środka znieczulającego w okolicy nadgarstka. Aby prawidłowo ocenić nerw pośrodkowy i jego gałązki operacja powinna być przeprowadzona w bezkrwawym polu operacyjnym z zastosowaniem mankietu uciskowego na ramieniu (podobnie jak przy mierzeniu ciśnienia tętniczego). W zaawansowanych ZKN oprócz przecięcia więzadła poprzecznego nadgarstka i powięzi przedramienia, czyli struktur uciskających nerw, niezbędne jest podłużne nacięcie zewnętrznej osłonki nerwu, co nie jest możliwe podczas operacji metodą endoskopową z krótkiego cięcia. Dodatkową zaletą metody „na otwarto” jest możliwość pełnej kontroli gałązek nerwu pośrodkowego i opanowania krwawienia po zdjęciu mankietu. Zakładane są szwy skórne, a w ranie pozostawiany jest drenik, aby zapobiec powstaniu krwiaka. Ręka unieruchomiona jest w szynie gipsowej, w wyproście nadgarstka, co umożliwia szybkie i prawidłowe gojenie przeciętych struktur.

Uporczywy ból charakterystyczny dla ZKN ustępuje natychmiast. Poprawa czucia w palcach wymaga więcej czasu, nawet do kilku miesięcy, co zależy od stopnia zaawansowania choroby i wieku pacjenta. Szwy zdejmowane są po około 10 dniach. Niezwykle istotne jest stosowanie się do zaleceń pooperacyjnych, a w szczególności noszenie ręki na temblaku, aby zapobiec obrzękowi.

Potrzebujesz porady specjalisty?

Skontaktuj się z nami