Nasi lekarze

Prawie wszyscy nasi lekarze ze specjalnością z zakresu chirurgii plastycznej są członkami Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, a dermatolodzy należą do Polskiego Towarzystwa Dermatologii. Na bieżąco, czynnie uczestniczymy w europejskich i światowych kongresach tematycznych, cały czas rozwijając się i pogłębiając swoją wiedzę. Dzięki temu wiemy jak skutecznie stosować nowoczesne i bezpieczne metody.

Centrum Chirurgii Plastycznej Malia
 

dr n. med. Marek Molski

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Białymstoku,
• w latach 1983-2013 pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej, w 1989 roku obronił pracę doktorską p.t.:”Badania doświadczalne i zastosowanie kliniczne własnej modyfikacji zespolenia teleskopowego naczyń tętniczych”,
• przez ponad 10 lat pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej w SPSK im. Prof. W.Orłowskiego w Warszawie,
• od ponad dwudziestu pięciu lat jest konsultantem oddziałów ortopedycznych i klinik w SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku, gdzie prowadzi specjalistyczną działalność leczniczą. Spośród wielu działów chirurgii plastycznej, szczególnie interesuje się chirurgią ręki i chirurgią rekonstrukcyjną kończyn (unaczynionymi przeszczepami kości), a zwłaszcza mikrochirurgią,
• w latach 2008- 2015 roku prowadził podobną działalność w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, od 2012 roku konsultuje i operuje w Carolina Medical Center, a od 2013 roku w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. J. Bogdanowicza w Warszawie,
• odbył wiele szkoleń w USA, w tym 6-miesięczny staż Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, w kilku wiodących ośrodkach chirurgii plastycznej (prof. D.Wood, Long Beach, Kalifornia; prof. L.Vasconez, Birmingham, Alabama; prof. R.Sherman, Los Angeles, Kalifornia; prof. H.Buncke, San Francisco, Kalifornia), kilkakrotnie przebywał na Tajwanie, gdzie brał czynny udział w pracach Kliniki Chirurgii Plastycznej w Chang Gung Memorial Hospital, kierowanej przez prof. Fu Chan Wei,
• jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji naukowych, w tym w czasopismach mających Impact Factor (IF) i ponad 250 wystąpień zjazdowych, w tym 25 zagranicznych, gdzie jako faculty member wygłaszał referaty na zaproszenie i prowadził kursy na światowych kongresach (WSRM, IPRAS),
• był członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii – w latach 2000-2004 pełnił funkcję wiceprezesa towarzystwa,
• jako jedyny Polak zamieszkały w kraju jest nadal aktywnym członkiem Światowego Towarzystwa Mikrochirurgii Rekonstrukcyjnej (WSRM),
• w latach 1985-2013 był członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, pełniąc funkcję sekretarza, kilkakrotnie wiceprezesa, a w latach 2009-2011 prezesa towarzystwa,
• przez 6 lat był oficjalnym przedstawicielem Polski w ESPRAS (Zrzeszeniu Europejskich Towarzystw Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej),
• od 2002 r. członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska,
• od 2012 r. członek Editorial Board amerykańskiego czasopisma Hand, wydawanego w Chicago przez stowarzyszenie American Association for Hand Surgery,
• za cykl prac poświęconych replantacjom palców rąk uzyskał w 1999 roku indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia,
• za działalność dydaktyczną w CMKP w 2004 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej,
• od kwietnia 2013 r. jest zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w Warszawie,
• w Centrum Chirurgii Plastycznej „Malia” w Warszawie pracuje od 1998 r.

Left Menu Icon
Centrum Chirurgii Plastycznej Malia